Over de ORAM Koffiebreak met leden
De ‘ORAM Online Koffiebreak met Leden’ vindt één keer per twee weken plaats op donderdagochtend om 10 uur. In MS Teams maken we in groepjes van maximaal 7 personen kennis en wisselen we ervaringen en oplossingen uit. We zorgen voor deelnemers vanuit verschillende achtergronden die elke week wisselen. Zo koppelen we u zo veel mogelijk aan ‘nieuwe’ gezichten om de verbinding binnen ons netwerk te blijven verbreden.

1 oktober 2020

LOCATIE

Ms Teams

TIJD

10.00 – 11.00 uur