Ruimte voor Werk

Ruimte voor woningbouw, ruimte voor circulaire economie, ruimte voor werk … De opgaven worden steeds complexer, de ruimte steeds schaarser en de ruimteclaims groter. Wonen is belangrijk, maar dit kan niet zonder werk. Recent heeft ORAM de Agenda Ruimte voor werk gelanceerd. Met de Agenda vraagt ORAM aandacht voor het vraagstuk. Maar niet alleen aandacht; aan de hand van vier voorbeelden – Hamerkwartier, Hembrugterrein, Haven-Stad en Achtersluispolder – trekken we lessen uit de praktijk in de MRA en doen we een voorzet voor oplossingen. De Agenda is een uitgestoken hand om de samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven op te zoeken en zo ruimte te bieden voor dialoog, voor innovatie, voor werk.

Tweede Rondetafelgesprek

In de rondetafelgesprekken zoeken we naar antwoorden op de vraag hoe we gezamenlijk bedrijvigheid een plek kunnen (blijven) geven in de MRA. In navolging van het eerste rondetafelgesprek op 27 oktober 2022 gaan we graag verder in gesprek hoe handen en voeten geven aan dit vraagstuk. Op 20 april gaan we nader in op de aanbevelingen uit de Agenda Ruimte voor Werk, we bespreken de stand van zaken van de regionale bedrijvenstrategie en reflecteren op de casus Achtersluispolder.

20 april 2023

Deze bijeenkomst is op uitnodiging

Klik hier voor de ‘Agenda Ruimte voor Werk’