Dat lichtten Geert Potjewijd, Michiel Mak en Lidija van Harten Pensa van De Brauw Blackstone Advocaten uitgebreid toe. Vervolgens vertelde Mark van der Horst van Zone3 over het inhuren van mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van social return. Marie-Louise Voors van VU Amsterdam gaf een inkijkje in de enorme hoeveelheid en diversiteit aan kennis die de universiteit te bieden heeft aan professionals.

Kortorm een veelzijdige sessie over benut en onbenut talent, over kennis en kansen voor iedereen en over diversiteit en doorgroeien voor specifieke doelgroepen.

In het HR-netwerk van ORAM zitten meer dan 100 HR-professionals en directieleden die met elkaar in discussie gaan over concrete voorbeelden uit de eigen praktijk. Inhoud en kennis delen zijn het uitgangspunt van deze bijeenkomsten.

Samen met de leden geven we de bijeenkomsten vorm. Zo borgen we de actualiteit van de onderwerpen die aan bod komen en blijven we van toegevoegde waarde voor HR en het bedrijfsleven in het algemeen. Meer weten of interesse in deelname aan het netwerk? Neem contact op met Menno van der Valk.