Industriewater

Waternet levert industriewater aan bedrijven in de Amsterdamse haven. Industriewater is voorgezuiverd rivierwater dat gebruikt wordt voor industriële processen. Dit water gebruiken we ook als bron voor drinkwater. De vraag naar drink- en industriewater groeit. Hoe zorgen we voor voldoende industriewater in de Amsterdamse Haven? 

Op 11 mei gaan wij graag met u in gesprek over hoe we de handen ineen kunnen slaan om de (industrie)waterbehoefte van de haven veilig te stellen. Hoe kunnen we water besparen en wat is de (toekomstige) watervraag van de huidige industrie? Hoe wordt gezuiverd water van de RWZI-West als bron voor industriewater ingezet? Koen Maathuis en Alice Fermont van Waternet nemen jullie mee in deze interessante vraagstukken en vragen jullie om mee te denken en vragen te stellen.

Vergunningen

Vervolgens geeft Wolfgang Richert van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een presentatie over de integratie van Circulaire Economie in de vergunningverlening. Een van de taken van OD NZKG is om bedrijven te stimuleren in doelmatig gebruik van grondstoffen en verantwoord beheer van afvalstoffen. De OD NZKG heeft hiervoor (standaard-)voorschriften ontwikkeld, en past deze bij steeds meer vergunningsprocedures toe. Ook signaleren ze kansen en belemmeringen in de wet- en regelgeving. En: ze zijn hard bezig met het faciliteren van experimenteerruimte voor Circulaire Economie.

Over Netwerk Circulair
ORAM heeft samen met Port of Amsterdam en diverse circulaire bedrijven en kennispartijen het Netwerk Circulair opgericht. De doelstelling van Netwerk Circulair is om de circulaire bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied te laten groeien.

Donderdag 11 mei 2023

Deze bijeenkomst is alleen voor industriële bedrijven.

Aanmelden niet meer mogelijk.