Waarde van havens voor Noord-Holland
De zeehavens in Den Helder en het Noordzeekanaalgebied zijn van grote strategische waarde voor de provincie en het land. Zo zijn de Noord-Hollandse havens cruciaal om maatschappelijke opgaven als de energietransitie, klimaatadaptatie en de omslag naar een circulaire economie te realiseren. De havens leveren voorts een forse economische bijdrage en tienduizenden banen voor Noord-Hollanders.

Tegelijkertijd is ruimte schaars, elektriciteit niet of nauwelijks beschikbaar en stikstof een onverminderd groot probleem. Hoe gaat het nieuwe provinciebestuur samen met partijen in de haven de verschillende opgaven te lijf, en hoe gaat de in 2022 door het provinciebestuur opgestelde ‘Provinciale Nota Zeehavens’ wat betreft de verschillende partijen uitvoering krijgen?

Aanmelden
U kunt zich via bovenstaande aanmeldknop inschrijven. U ontvangt na aanmelding bevestiging van uw inschrijving. De organisatie is gebonden aan zaalcapaciteit, dus twijfelt u bij belangstelling vooral niet om u meteen in te schrijven.

Graag verwelkomen we u de 23e februari om gezamenlijk een inspirerende gedachtewisseling te hebben.

23 februari 2023

Aanvang 16.00 uur

LOCATIE

De Koepel in Haarlem

Aanmelden niet meer mogelijk.