De WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) treedt per 1 januari 2020 in werking en dat heeft gevolgen voor uw onderneming. Of u nu een klein bedrijf bent of een grote multinational. Cruciaal dus om op tijd op de hoogte te zijn van de wijzigingen. ORAM-lid Pellicaan Advocaten organiseert op donderdag 19 september een seminar WAB.

Eenvoudiger en goedkoper
Tijdens dit seminar staan we niet alleen stil bij de inhoudelijke wijzigingen van de WAB. Ook bespreken we welke praktische afwegingen u moet gaan maken en u in kunt spelen op deze wetgeving, zodat u er ook de vruchten van plukt voor uw bedrijf. Het doel van deze wet is namelijk het aantrekkelijker maken van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan het aangaan van andere – meer flexibelere – samenwerkingsvormen. Ook wordt het ontslagrecht voor werkgevers eenvoudiger en goedkoper.

Tijdens het seminar komen de volgende onderwerpen aan bod:
• de verruimde ketenregeling
• de oproepovereenkomst en de gevolgen daarvan
• de cumulatieve ontslaggrond
• de nieuwe berekening van de transitievergoeding
• de wettelijke definitie van de payroll overeenkomst
• de hoogte van de WW premie bij vast en flex

Kortom: wilt u weten wat de WAB voor uw bedrijf kan betekenen en er bovendien u voordeel mee doen? Mis het seminar WAB dan niet en meld u snel aan via de aanmeldbutton!

19 september 2019

Aanvang 15.30 uur

LOCATIE

Kantoor Pellicaan
Delflandlaan 1
1062 EA Amsterdam

Deelname is voor leden gratis, no show 25 euro

Aanmelden niet meer mogelijk.