Berend Vreugdenhil, vervolgt als gastheer van TNO, hij stelt zijn collega Anita Waijers- IJpelaan voor. Zij is veiligheidskundige en chemisch analist van oorsprong, maar nu fulltime energieadviseur. De grootste researchgroep op het terrein is Biomassa & Energie Efficiency, daarnaast zijn ook de research groepen Zon en Wind hier actief. Waijers-IJpelaan geeft een presentatie over het QSHE werk op de site in Petten. Een complexe site met veel verschillende onderzoeken en faciliteiten. Ze verteld onder andere over de inspecties en hoe die soms helpen en soms beter kunnen. Het inspectieteam bestaat uit verschillende bloedgroepen, zo is het bevoegd gezag hier ook de Omgevingsdienst NZKG, voor BRZO-inspecties.

Wat veel terugkomt en ook in Petten speelt, is dat verschillende ambtenaren verschillende bevindingen hebben. En dat niet iedereen even goed op de hoogte is van de situatie. Wat specifiek voor TNO geldt, is dat het een wat vreemde eend in de bijt is “onderzoeksfaciliteit versus industrie” en dat het daardoor niet altijd perfect in de protocollen past en dat veel vragen oplevert.

Berend Vreudenhil neemt het stokje over. Hij is werkzaam als onderzoeksleider op het gebied van vergassing. Dit valt binnen een breed innovatieprogramma “CO2-neutral fuels and feedstocks” bij TNO. Focus is op biobased materialen en plastic. Rode draad in zijn verhaal is hoe kunnen we, voordat we afval verbanden, nog zoveel mogelijk waarde uit het materiaal halen. Verbranden moet altijd de laatste optie zijn. Onderzoek is gericht op het halen van hoogwaardige stromen uit laagwaardig afval. In dit concrete geval het winnen van aromaten (BTX) uit biomassa en plastics. Hij neemt ons ook mee in de thermochemische recyclingtechnologieën, zoals pyrolyse en indirecte vergassing.

Daarin werkt hij samen met verschillende partijen. Onder andere het bedrijf Synova Renewable Technology, waarmee TNO een joint venture heeft op het gebied van vergassing en teer verwijdering. Synova is wereldwijd actief op het gebied van Waste to Energy, en op locaties met hoge afval verwerkingskosten en hoge elektriciteit prijzen zijn mooie projecten te realiseren. De discussie gaat verder over wanneer deze oplossing ook “betaalbaar” is in Nederland. Volgens Berend is dat voor plastics nog een kleine stap. Eerste stap zal een installatie zijn waarmee geleerd kan worden wat nog beter en efficiënter kan, waardoor het straks ook in Nederland uit kan. Wel benadrukt hij dat dit niet de enige oplossing voor ons plastic afval is, maar dat het zeker een heel significante bijdrage kan leveren en ons kan voorzien in hoogwaardige chemicaliën en gas.

Vervolgens neemt Cyril Litjens, innovatiemanager Veiligheid & Gezondheid van RPS het woord. Hij gaat in op het veiligheid bewustzijn van mensen. Met namen in complexe industriële situaties. Hij geeft aan dat veel onveilige situaties voortkomen uit gedrag. En dat dit een lastige is om bij te stellen. Het simpelweg verbieden of straffen werkt zeker niet. Daar is meer voor nodig. Aan de hand van drie mechanismen met veel voorbeelden en aansprekende korte filmpjes laat hij inzien hoe begrijpen, willen en kunnen werkt. Voor alle mechanismen geeft hij een aantal voorbeelden over hoe het menselijk gedrag in elkaar steekt. Dat is een complex proces en om bedrijven te helpen heeft hij een dialoogspel in ontwikkeld ‘eigenaarschap nemen in veiligheid’. Een kaartspel dat leidt tot een veiligheidsplan op individueel of team niveau met helderde gedragsdoelen. Een spel dat zeker de interesse heeft gewekt. Giulietta Cohen geeft aan dat bij interesse deze “serious game” een keer met een aantal leden van het industrienetwerk onder begeleiding gespeeld kan worden bij ORAM.

Tour de TNO
Na een middag van zeer interessante presentaties, is het tijd voor wat beweging. Berend leidt ons langs de installaties die hij heeft toegelicht in zijn presentaties. Zeer indrukwekkend om de installaties te zien en altijd een grote meerwaarde op de bijeenkomsten. Hij vertelt ook dat we een van de laatste groepen zijn die de huidige opstelling in werking zien. Binnenkort wordt het lab verbouwd en wordt het bio fuels lab gebouwd. Als dit af is nodigt hij ons van harte uit voor de opening later dit jaar. Wij komen als industrienetwerk graag weer terug! Met dank aan ons lid TNO.

Een tour langs hele mooie innovaties; innovaties ontwikkeld in onze eigen regio, met recht iets om trots op te zijn! 

Lees meer over ORAM Industrienetwerk

Meer info of een vraag of idee? Contact Giulietta Cohen