Als bestuur nodigen wij u hierbij van harte uit om op dinsdag 18 mei om 16.00 uur in uw eigen omgeving deel te nemen aan de 104e ALV van ORAM. Op het programma staat o.a. het goedkeuren van de jaarrekening 2020. Verder blikken we kort terug en nemen we u mee in het lopende verenigingsjaar.

U ontvangt uiterlijk een week voor de vergadering de stukken. Eventuele vragen kunt u tot drie dagen voor de vergadering sturen aan Ninie Lie, lie@oram.nl

18 mei 2021

LOCATIE

MS Teams

TIJD

16.00 – 16.45 uur

Aanmelden niet meer mogelijk.