go to top

ORAM biedt € 1 mln voor de Stopera

..... Om er een (uiteraard duurzame) chocoladefabriek en wat startups in te vestigen. Heeft de Amsterdammer eindelijk iets aan dat gebouw.
Kees Noorman, directeur

Veel reuring rond de Nuoncentrale aan de Hemweg. Aanleiding is het overnamebod van €1 miljoen door de duurzame energiejongens van Vandebron. Een belachelijk bedrag natuurlijk. Maar ook een raak gekozen actie waarmee ze zichzelf ‘in the picture’ plaatsen en de discussie rond energietransitie aanzwengelen. Maar daarna verhoogde het Amsterdamse stadsbestuur in de persoon van Wethouder Choho (portefeuille duurzaamheid) het bod naar €2 miljoen. En over dat laatste wind ik me geweldig op.

Begrijp me niet verkeerd; ik stel hier niet de noodzaak van de energietransitie ter discussie. Sterker nog, met de nationale Transitiecoalitie waar ORAM en een groot aantal ORAM-leden deel van uitmaken, proberen we onze aanstaande regering aan te sporen tot versnelling van klimaatbeleid. Via het aanstellen van een klimaatminister, met een duidelijk meerjarenprogramma, met heldere doelen óver (te korte) kabinetsperiodes heen. En met een investeringsfonds om de transitie te versnellen. Want die transitie biedt kansen. De doelstellingen van Parijs moeten worden gehaald. Zonder omhaal.

Waar ik echter tegen ageer, is het politieke opportunisme van onze duurzaamheidswethouder Choho. Want wat doet hij met het verdubbelen van die miljoen van Vandebron? Hij ridiculiseert de toekomst van de Centrale en de mensen die er werken. En dat neem ik de wethouder kwalijk. Duurzaamheid is People, Planet, Profit toch? Dat ‘People’ heeft hij blijkbaar niet helemaal tussen de oren. Onverantwoord. De toekomst van vele honderden mensen is afhankelijk van deze centrale. Die toekomst gooit hij zo letterlijk te grabbel.

Zo ken ik er ook nog wel één: ORAM biedt €1 miljoen voor de Stopera. Om er een (uiteraard duurzame) chocoladefabriek en wat startups in te vestigen. Heeft de Amsterdammer eindelijk iets aan dat gebouw. En kunnen het stadsbestuur en de ambtenaren eindelijk iets nuttigs gaan doen. Je zult het mij niet horen zeggen.
Kees Noorman