go to top

Helemaal in Haarlem

Lokaal als het kan, regionaal als het moet.

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Voordat u afhaakt: nee, dat is niet ver van uw bed! Want die wet krijgt enorme gevolgen. Bijvoorbeeld voor de manier waarop we de ruimte met elkaar verdelen, ook de ruimte voor werk. En die ruimte staat zwaar onder druk. Afgelopen maand organiseerde Provincie Noord-Holland hierover een congres in de Philharmonie in Haarlem. Samen met collega Jurriaan van den Eijkhof was ik van de partij. Het verraste ons hoe onoverbrugbaar de afstand Amsterdam – Haarlem voor velen is. We zijn de hele dag niet één Amsterdamse bestuurder of ambtenaar tegengekomen. Die hebben wel wat beters te doen. Amsterdam weet het beter.

En dat is jammer, want tijdens zijn openingswoord had Commissaris van de Koning Remkes voor Amsterdam een stevige boodschap. De Provincie heeft goed nagedacht over hoe we in de regio bestuurlijk met elkaar om zouden moeten gaan: lokaal als het kan, regionaal als het moet. En het moet al snel regionaal. Dat illustreerde hij met twee Amsterdamse projecten die momenteel in het brandpunt van de belangstelling staan. De sprong over het IJ en Haven-Stad. Volgens Remkes schoolvoorbeelden van projecten die regionale afstemming vereisen, simpelweg omdat ze in de regio verstrekkende gevolgen hebben. Logisch toch? Blijkbaar niet voor Amsterdam. Zorgwekkend.

De ‘afwezigheid’ van Amsterdam was ook heel jammer omdat het onderwerp ‘energietransitie’ prominent op de agenda stond. De invulling van de Parijs-doelstellingen is een opdracht van onvoorstelbare omvang en complexiteit. Ook Amsterdam zal erin als stad en als haven een grote rol moeten spelen. Gaan we de provincie helemaal vol zetten met windmolens om zelfvoorzienend te worden in duurzame energie? Nee dus. Een veel vruchtbaarder invalshoek blijkt die waarin we inzetten op economische en technologische kansen. In de offshore wind en in de Amsterdamse energiehaven blijken die kansen volop in ontwikkeling. Op die manier wordt energietransitie geen loden last maar een lieve lust. En dat helemaal in Haarlem!
Rein Aarts