go to top

Een standbeeld voor de stad

'Een toekomst waarin we het potentieel van ondernemend Amsterdam om de stad nog beter te maken, maximaal gaan benutten.'
Paul Wevers, Voorzitter

We zagen de 100e verjaardag van onze ondernemersorganisatie natuurlijk al langere tijd naderen. En al langere tijd dachten we dus na over een passende wijze om hieraan vorm en inhoud te geven. 

Een boek over onze veelzijdige historie? Een standbeeld voor de stad? Of gewoon een goed feest? Geen van de ideeën was goed genoeg. Hieraan kwam bijna twee jaar geleden een eind tijdens ons Najaarsforum 2015. Hoogleraar Zef Hemel hield een vlammend betoog over de toekomst van Amsterdam. Zijn stelling: Amsterdam bevindt zich in haar derde Gouden Eeuw. Treffend illustreerde hij hoe ondernemers een cruciale rol speelden in de twee vorige gouden eeuwen.

Maar welke rol speelt Ondernemend Amsterdam in de derde? Deze vraag hebben we centraal gesteld tijdens de viering van ons 100-jarig bestaan. Gedurende het hele jaar hebben we samen met leden en relaties gezocht naar het antwoord. Een ontdekkingsreis naar de toekomst van Amsterdam. Ziehier het resultaat. Gedurende onze gezamenlijke zoektocht zijn me een aantal zaken opgevallen. Zoals de geweldige betrokkenheid en creativiteit van onze leden. De enorme hoeveelheid ideeën die er zijn om onze stad en regio een nog betere plek te maken. Ideeën die nadrukkelijk breder gaan dan alleen het ondernemersklimaat.

Amsterdamse ondernemers willen dat onze stad inclusief, tolerant en creatief blijft. Een gezonde stad waar iedereen zich optimaal kan ontplooien. Wat me ook opviel was de bereidwilligheid en zelfs passie om daar concreet mee aan de slag te gaan. Ons eeuwfeest op 29 september is voor ons dan ook geen afsluiting van een ontdekkingsreis, maar het begin van de toekomst. Een toekomst waarin we het potentieel van ondernemend Amsterdam om de stad nog beter te maken, maximaal gaan benutten. ORAM is écht 100 jaar jong! U gaat nog veel van ons horen.

Paul Wevers voorzitter ORAM – Ondernemend Amsterdam

Lees meer over 100 jaar ORAM

Download hier de Blauwdruk