go to top

Column: Urbi et orbi, de metropool en het moeras

29 februari 2016

Voor je het weet is het alweer Pasen. Urbi et orbi! De Stad en de ommelanden. Een sneak preview beleefde ik vorige week tijdens het MRA-congres. De MRA, voluit de Metropoolregio Amsterdam, is het samenwerkingsverband van Amsterdam, 31(!) regiogemeenten, twee provincies en de Stadsregio. Onder de noemer ‘de grenzeloze stad’ vierden we de lancering van een gezamenlijke agenda voor de komende tien jaar. Met zoveel gemeenten en bestuurslagen voorwaar een prestatie van formaat. Iedereen vindt er wel wat van zichzelf in terug. Bedankt voor die bloemen!

Resized ReinTijdens het congres liet een keur aan sprekers hun licht schijnen op het metropolitane landschap in tijden van disruptive innovation en exponentiële groei. Eén van die sprekers was Carri Grassi, directeur Planning bij het New York City Mayor’s Office en verantwoordelijk voor de toekomstagenda aldaar. 

Haar lezing werd een bijzondere ervaring. Want dit keer geen presentatie ‘American style’ waarvan je aan het eind denkt: wow!.... maar waar ging het ook alweer over? Nee, hier een statische PowerPoint met een taai, lineair verhaal. Dat gaandeweg enorm aan kracht won; want wat een analyse, wat een ambitie en dat alles in heldere afrekenbare doelen. Een radicaal andere benadering dan onze, zeg maar, holistische MRA agenda - maar ja, .... 32 gemeenten en 2 provincies; met zoveel kikkers in de wagen is het lastig manoeuvreren.

Ik vraag me dan af: houden we zo de voeten droog in de polder of zakken we weg in het moeras? Schiphol CEO Jos Nijhuis verwoordde het onlangs als volgt: 'Waar wij heel goed in zijn, is overvloedig overleggen. Dat heeft ons veel gebracht, maar tijden zijn veranderd. Terwijl we zo druk zijn met polderen en palaveren, worden we ingehaald door de markt.'

Wordt het doorpolderen of doorpakken? Beide graag! Samenwerken? Consensus? Uiteraard. Maar ambities en daadkracht mogen daar niet onder lijden. Ook ons vestigingsklimaat en onze concurrentiekracht zijn grenzeloos. Ze hebben een broertje dood aan gemeentegrenzen en bestuurslagen. Ook al zijn die een feit, de Metropoolregio mag geen Moerasregio worden.
Rein Aarts