go to top

Column: Brugvisie (wie verlost ons van de niet lerende organisatie)

22 maart 2016

We hebben de conclusies van de Amsterdamse raadsenquête naar het debacle rond de NoordZuidlijn nog vers in het geheugen: grote ego’s, wensdenken, besluiten op basis van gekleurde en onvolledige informatie. Doof, blind, onwetend. Tunnelvisie! De financiële consequenties blijven Amsterdam nog decennia als een molensteen om de nek hangen. Dat nooit meer! Toch?

Resized KeesDe drukinkt van het vuistdikke enquêteverslag is nog niet droog of Amsterdam gaat vol overgave zijn volgende infrastructurele uitdaging aan. Fiets annex wandelbruggen over het IJ. Hoewel is toegezegd dat alle varianten, consequenties en risico’s grondig zullen worden onderzocht, ligt het voorgenomen principebesluit al vast. Wethouder van der Burg roept dat die bruggen er moeten komen. Want welke wethouder wil er geen brug (met zijn naam erop).

Natuurlijk is de verbinding met Noord dringend aan verbetering toe. Maar waarom wordt daarbij dan niet serieus naar alle alternatieven gekeken? Gebruik ‘brug’ als metafoor voor de verbetering van de oeververbindingen met Noord en onderzoek ook die alternatieven die qua functionaliteit met veel minder risico’s en beperkingen gepaard gaan dan die bruggen! Waar is de brede visie op de schaalsprong die de stad heeft omarmd? Waarom is Amsterdam niet in staat van zijn fouten te leren?