go to top

Geschiedenis van Scheepvaart Vereniging Noord naar ORAM

We vieren ons verleden en inspireren onze toekomst

Cover Historisch Overzicht Oram
Tegen het einde van de 19e eeuw waren Amsterdamse bedrijven in de haven en de scheepvaart weinig georganiseerd. Individuele bedrijven zorgden elk voor hun eigen regels met werknemers, voor zover daarvan sprake was in die tijd. Havenarbeiders waren werknemers met beperkte rechten en dat zorgde vaak voor spanningen. En dat terwijl de overslag in de haven stevig groeide, mede dankzij de Nederlands-Indische vloot. De Amsterdammers maakten lange, zware werkdagen en op zaterdagen werd hele dagen gewerkt. Het was de tijd van stoomvaart en handwerkers. Ongelukken op het werk, persoonlijk leed en drankmisbruik kwamen meer dan eens voor. Kortom, er was een duidelijke behoefte aan betere afspraken en samenwerking over lonen en werkomstandigheden tussen alle partijen in de haven. Tegen deze achtergrond ontstond begin 20e eeuw een beweging die zou leiden tot het huidige ORAM. Het 100-jarig bestaan van de vereniging in 2017 biedt ons de unieke gelegenheid de boeiende geschiedenis van onze organisatie in woord en beeld te vertellen.