go to top

Anderhalf miljoen inwoners is prima haalbaar zonder aantasting van de leefbaarheid

Ondernemend Amsterdam wil een inclusieve stad

17 oktober 2017

Amsterdam moet haar unieke identiteit koste wat kost vasthouden. De stad mag niet veranderen in de zoveelste anonieme metropool en groeien naar 1,5 miljoen inwoners is prima haalbaar. Dat tast de leefbaarheid van Amsterdam niet aan. Essentieel bij een dergelijke ontwikkeling is, dat de infrastructuur in en rond de stad grondig wordt aangepakt. Enige zorg daarbij is hoe de toename en de daarbij behorende mensenmassa’s in goede banen wordt geleid. Een en ander komt naar voren uit een door ORAM afgenomen enquête onder 1400 Amsterdamse bedrijven. 

Oram Infographic 01Inclusieve stad
Opvallend is dat de visie van ondernemend Amsterdam veel verder gaat dan alleen ‘het ondernemen’ of ‘het eigen bedrijf’. Ze prefereren economische groei, maar bij de toekomstige ontwikkeling van de stad moet rekening worden gehouden met álle bewoners en álle belangen. Het merendeel van de ondernemers wenst een inclusieve stad met sociale diversiteit, balans in de ontwikkeling van wonen, werken, infrastructuur en cultuur. Daarin moet plaats zijn voor alle inkomensklassen. Amsterdam zou geen Amsterdam zijn als zij niet voortdurend creatief en vernieuwend is. Voorop staat dat de stad verbindt. Veel ondernemers voelen duidelijk een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid die verder reikt dan het economische belang van het bedrijf alleen.

Nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan
Het Amsterdamse bedrijfsleven ziet digitalisering en e-commerce sterk toenemen en beschouwt de mondialisering van markten als de belangrijkste externe ontwikkeling in de toekomst. Om die reden is bijna 80% van de respondenten uit de ORAM-enquête nu al bezig met nieuwe samenwerkingsvormen. Voorbeelden zijn co-creatie, allianties en open innovaties. Men beschouwt de zich aankondigende circulaire economie als een nieuwe kans om verdere economische groei te realiseren. Het advies van ondernemers aan de stad is over te stappen van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Wonen, werken en recreëren in Amsterdam dienen beter op elkaar te worden afgestemd, zodat er energie kan worden bespaard.

Wakker liggen
Amsterdamse ondernemers denken veel na over de toekomst van hun bedrijf en geven prioriteit aan optimale bereikbaarheid en infrastructuur, zowel fysiek als digitaal. Men heeft vertrouwen in de beschikbaarheid van goede bedrijfslocaties. Sommige ondernemers vragen zich alleen af hoe ze onderscheidend en concurrerend kunnen blijven in een snel veranderende wereld. Daarbij dringen zich in hoog tempo allerlei vragen op; hoe het bedrijfsleven moet aanhaken op de verdergaande digitalisering, wat het businessmodel is van de toekomst, waar men goed personeel kan vinden en of er voor deze mensen nog een woning is te vinden in Amsterdam.

Toekomst van de haven
Het merendeel van de havenondernemers onder de respondenten maakt zich zorgen over de toekomst van de haven. De oprukkende nieuwbouw en de snelle afbouw van de kolenoverslag – een belangrijke ladingstroom in de Amsterdamse haven – worden genoemd als grootste bedreiging. Het bevreemdt dat havenactiviteiten moeten worden afgebouwd zonder dat er concreet zicht is op activiteiten die daarvoor in de plaats moeten komen. Een passende visie op de toekomst van de haven is essentieel voor een goed investeringsklimaat.

ORAM peilde via een online enquête onder 1.400 leden en relaties het toekomstbeeld van Amsterdam. Meer dan 180 mensen gaven gehoor aan deze oproep en dat leverde een rijkdom aan ideeën en betrokkenheid op bij het optimaliseren van het klimaat van de stad. De enquête bestond uit 26 vragen met daarin aandacht voor de belangrijkste ontwikkelingen en grootste uitdagingen voor het individuele bedrijf en de stad Amsterdam zelf.

Profiel van de respondenten
De meeste respondenten zijn werkzaam voor het klein-, midden- en grootbedrijf, de overheid, non-profitorganisaties, de haven, logistieke sector en dienstverlening. De gemiddelde leeftijd betrof 45 jaar en ouder (70% mannen / 30% vrouwen). Alle deelnemers zijn al geruime tijd werkzaam in dezelfde sector; ruim 30% als algemeen directeur. Heel wezenlijk is dat bijna alle respondenten zeggen dat Amsterdam als vestigingsplaats van groot belang is voor hen.  Hoewel ruim de helft van de bedrijven een vestiging in binnen- en buitenland heeft, bevindt uiteindelijk 80% van het totale aantal locaties zich in de Metropoolregio. Bijna tweederde van de respondenten woont niet in Amsterdam, maar wel binnen een straal van 30 kilometer rondom de stad. Wie buiten de stad woont, voelt zich niettemin sterk verbonden met de stad en men heeft er dus ook een mening over. Die mening is nadrukkelijk breder dan hun eigen werkterrein of de sector waarin zij werkzaam zijn.

 

Meedoen en denken?
Wilt u meewerken aan de toekomst van ondernemend Amsterdam? Lees dan wat ORAM voor u kan betekenen.