go to top

100 jaar ORAM

In 2017 bestond ORAM 100 jaar. Dat hebben we gevoerd. Ons hele jubileumjaar zijn er tal van
goudgerande momenten geweets. Zo gaven we op 29 september 2017 de stad Amsterdam een 
Blauwdruk voor de Derde Gouden Eeuw’ cadeau. 

Hieronder vindt u alle informatie over ons jubileumjaar

De Blauwdruk voor de Derde Gouden Eeuw

Samen met toonaangevende ondernemers, bestuurders en wetenschappers heeft ORAM een blauwdruk gemaakt voor de Derde Gouden Eeuw van Amsterdam. Deze Blauwdruk is een agenda voor de toekomst. Het zijn de thema’s die bepalend zouden moeten zijn voor de politieke en bestuurlijke agenda voor de komende jaren. Ondernemend Amsterdam wil een inclusieve stad & een gezonde leefomgeving. Dit betekent: toegang tot een goede gezondheidszorg, stabiliteit en veiligheid, een evenwichtige woningmarkt, duurzame economische groei, kwaliteit van infrastructuur, een goed functionerend openbaar bestuur, goede scholing, kwaliteit van leven en uiteraard een bloeiend bedrijfsleven. Lees meer

100 jaar ORAM in beeld

Bijeenkomsten

Waarom is ondernemend Amsterdam lid van ORAM?