go to top

Seminar mededingingsregels Amsterdamse Haven

Woensdag 13 december 2017

Woensdag 13 december 2017

Meeting info

Deze bijeenkomst is op uitnodiging.

Mededinging onder de loep
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) richt zich op de Nederlandse zeehavens. In dat kader heeft de ACM in december 2016 een onderzoek bekendgemaakt over de naleving van de Mededingingswet in de zeehavens. Ook heeft u afgelopen mei een brief ontvangen van de ACM waarin ze aandacht vraagt voor concurrentieregels.

Dat roept vragen op: wat is het beleid van de ACM en hoe pakt zij een en ander aan? Wat zijn de risico’s die ik loop? Moet ik in mijn bedrijfsvoering ook structureel aandacht geven aan mededinging? En hoe vind ik de juiste balans tussen enerzijds de inspanningen om compliant te zijn en anderzijds ongewenste risico’s? Daarover gaan de directeuren van ORAM, Havenbedrijf Amsterdam en de ACM graag met u in gesprek.

Ook als u al (veel) stappen heeft gezet op het gebied van mededinging is deze bijeenkomst van toegevoegde waarde.

Programma
14:30 uur:  Inloop en registratie
15:00 uur:  Opening/welkom ORAM-voorzitter, Paul Wevers
15:05 uur:  Introductie Paul van Dijk (moderator)
15:15 uur:  Bestuursvoorzitter ACM, Chris Fonteijn
15:30 uur:  CEO Havenbedrijf Amsterdam, Koen Overtoom
15:45 uur:  ORAM-directeur Kees Noorman
16:00 uur:  Zaaldialoog aan de hand van stellingen
16:45 uur:  Afsluiting, Paul van Dijk
16.50 uur:  Borrel
17:30 uur:  Einde

Algemene informatie
Doelgroep: algemeen directeur
Datum: woensdag 13 december 2017
Tijd: 14.30 - 17.30 uur