go to top

Kennissessie Wet- en regelgeving Energiebesparing

Donderdag 25 januari 2018

Donderdag 25 januari 2018

Meeting info

Weet u al aan welke wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing u moet voldoen? En wat dat betekent voor uw dagelijkse praktijk? De energietransitie is immers in volle gang: de overheid stelt steeds strengere eisen aan bedrijven om het energieverbruik terug te dringen. Kom daarom naar de kennissessie Wet- en regelgeving Energie-besparing op donderdag 25 januari!

Kennissessie ‘Wet- en regelgeving Energiebesparing’
Tijdens deze kennissessie praten wij u graag bij over de belangrijkste wet- en regelgeving die voor uw organisatie van toepassing is. Hierbij nemen wij u mee in de verplichtingen rond de EED (Energy Efficiency Directive) en de daarbij behorende energie audit. Ook gaan we in op de nieuwe regelgeving vanuit het Activiteitenbesluit rond energie registratiesystemen. De aanwezige experts vertellen u over de mogelijkheden om vanuit deze wet- en regelgeving constructief een aanzet te creëren om energie, en hiermee kosten te besparen. Wij gaan daarnaast graag met u in gesprek over uw ervaringen, uitdagingen en ideeën.

Meer informatie
Wilt u vast meer informatie? Klik dan hier.

Programma
15.00 uur:  Ontvangst
15.15 uur:  Opening (door Bart-Jan Freriks, directeur ENGIE
                  Services West)
15.30 uur:  Workshop: EED – van verplichting naar besparing,
                  met bespreking praktijk voorbeelden (Leendert Lam,
                  Register Energie Adviseur) en de visie van de 
                  Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Patrick
                  Teunissen, adviseur energie
16:15 uur:  Korte pauze
16:20 uur:  Workshop: Nieuwe wet- en regelgeving met
                  energieregistratiesystemen, met praktijkvoorbeelden
                  (Bert Elkhuizen, Directeur Development E-nolis)
17.00 uur:  Wrap-up workshops
17.15 uur:  Netwerkborrel
18.00 uur:  Einde